Alushariduse programm

“Sa suudad seda!” SSS!

“Sa suudad seda!” SSS! sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õppekava koolitusprogramm.

Michael E. Bernard PhD

Michael E. Bernard PhD  on haridusteadusliku programmi „ Sa suudad seda“ looja ja Melbourne Ülikooli professor.

Ta on juhendanud õpetajaid, haridusjuhte ja lapsevanemaid. Tal on laialdased kogemused emotsionaalsete, akadeemiliste ning käitumisraskustega laste nõustamisel. 

Ta on kirjutanud teadusartikleid, ettekandeid, juhtinud mitmeid haridusteaduslikke uurimusi ja kirjutanud üle 50 raamatu.

 ProgramAchieve Early Childhood Program, Program Achieve (Primary, Secondary), The Successful Mind at School, Work and Life (upper secondary), Bullying: The Power to Cope, Coaching Teachers and Parents to Build Social-Emotional Strengths of Students with Achievement, Behaviour and Mental Health Issues, Stress Management for Teachers and Principals, Investing In Parents ja tema viimane raamat, The High Performance Mindset at Work, Home and Life.