Erahuvikool Tarkuseterake korraldab inglise keele kursusi lastele vanuses

4-7 aastat.

Meie tunnid on lõbusad ja mängulised!

Erahuvikool Tarkuseterake pakub inglise keele kursusi 4 – 7 aastastele lastele.

Kursused on planeeritud põhirõhuga arendada laste suhtlemisoskust ja enesekindlust.

Õpetajad kasutavad tundides kaasaegseid õppematerjale.

Õppimine on lõbus ja meeldejääv, sest kasutame läbimõeldud lastepäraseid tegevusi ja põnevat õppematerjali Happy House I/Happy House II, lisamaterjalina Wow! English (Red).

HH I JA HH II on 2-aastane suuline inglise keele kursus.

HH õpikutes on laste jaoks põnev süzee, milles on tuttav igapäevamaailm ja fantaasiamaailm.

Õpiku tegelased Polly, Jack ja nende väike õde saavad lastele suureks sõbraks, samuti elavad lapsed kaasa põranda all elevate hiirte toredatele seiklustele.

Kohtume tunnis!

Esimese aasta õppekava

Unit 1 – Welcome to Happy House!

Goodbye, Otto!

Daisy’s breakfast

Main language

Hello, I’m…; What’s your name?

Goodbye. Good morning.

Who’s this?; It’s…

Here’s a (window).

Unit 2 – Pens and pencils

It’s Otto!

Polly’s magic trick

Main language

a bag, a book, a pen, a pencil, a pencil-case, a ruler

What’s in my bag? There’s a (book).

What’s this? It’s (a pencil-case). Yes / No.

Numbers 1–10; How many (pencil)s?

(One) and more is (two).

Unit 3 – Come and play!

Four cakes

Daisy’s drum

Main language

a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train

(three) (doll`s)

blue, green, orange, pink, red, yellow,

a (red) (pen)

Eight (squares), one (circle), one (triangle).

Culture: Me and my family

Main language

This is my family.

mum, dad, sister, brother

Unit 4 – Dressing up

Two red socks

Daisy’s favourite song

Main language

a hat, a jumper, a shoe, a skirt, a sock, a T-shirt

black, grey, purple, white

Where’s my T-shirt?

One (red) (sock), two (red) (socks)

Here you are. Thank you.

My favourite (T-shirt) is (green).

Put on / Take off your (jumper).

Unit 5 – Happy birthday!

A present for Spike

The birthday card

Main language

a badge, a balloon, a cake, a candle, a card, a present

I’ve got…

Is it a (balloon)?

How old are you? I´m (seven).

Jump! Dance! Shake! Clap! Stamp your feet! Freeze!

Culture: Party time!

Main language

a dinosaur, grapes, ice cream, a party bag, sandwiches, stickers, sweets

Unit 6 – Bathtime!

Ruby to the rescue!

Daisy has a wash

Main language

a duck, a hairbrush, shampoo, soap, a toothbrush,

a towel

Can you (see me)? Yes, I can. / No, I can’t.

I wash my (face). I brush my (hair).

It’s cold /warm / hot.

Unit 7 – Animal friends

Otto and the dog

Daisy’s rabbit

Main language

a bird, a cat, a dog, a mouse, a snake, a tiger

There’s a (dog) in the house.

Do you like (dogs)? Yes, I do. / No, I don’t.

a crocodile, a rabbit, a shark

Where’s (Otto)? on, in

Where do (tigers) live? On land. In water.

Culture: Pets

Main language

jump, run, sit

a goldfish, a hamster

Festivals

Halloween

pumpkin, witch, black cat, ghost, bat, lantern

Valentine’s Day

friend, card, heart, chocolate, balloons

Happy Christmas!

a bell, a Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star

Happy Easter!

a basket, a chicken, chocolate, Easter Day,

an Easter egg, flowers

Teise aasta õppekava

Unit 1 – Playroom safari

Key lexis

a crocodile, a lion, a monkey, a snake, a tiger,

a zebra

Main language

I can /can’t see…

Can you see a (monkey)? Yes / No

Cross-curricular links:

Can (zebras) (run)?

cimb trees, fly

Unit 2 – School time

Key lexis

a book, a chair, a clock, a pen, a table, a teacher

Main language

This is my / your (friend).

A (blue) book.

It’s a (red) clock.

How many (car’s)?

Cross-curricular links:

It’s (loud).

quiet, fast slow

Unit 3 – I´m hungry!

Key lexis

bread, cheese, fish, pasta, rice, youghurt

Main language

Do you like (cheese)? Yes / No

I like (limonade ).

I don’t like (coffee).

Cross-curricular links:

From cows we get milk. From milk we get (youghurt).

butter, cakes, cereal, ice cream, wheat

Culture: My school

Key lexis

a class, a classroom, an exercise book, a lunch box

a pencil case, a school bag

Unit 4 – Happy faces

Key lexis

ear(s), eye(s), face, hair, mouth, nose

(big, small, black, blond, brown, red)

Main language

I’ve got (big) (ears).

I’ve got (brown) (hair).

Cross-curricular links:

I see with my eyes. I hear with my ears. I taste with my mouth. I smell with my nose. I touch with my hands.

Unit 5 – My house

Key lexis

a bathroom, a bedroom, a garden, a hall, a kitchen, a sitting room

Main language

Is it a (television)?

I don’t know.

Where’s my sock?

Is it in the (hall)?

Is it on the (table)?

It’s on / in…

Cross-curricular links:

It’s uppstairs / downstairs

It’s on the left / the right

Culture: At home

Key lexis

a castle, a pirate ship, a slide, a swing

Main language

This bedroom is (yellow and blue).

There’s a (doll) on the (bed).

Unit 6 – Summertime

Key lexis

a dress, sandals, shorts, a sunhat,

a T-shirt, trainers

Main language

I’m wearing (a T-shirt).

What are you wearing?

Take off your (hat).

Are you wearing (a T-shirt)?

Cross-curricular links:

It’s sunny / rainy / snowy / windy.

Unit 7 – Playtime

Key lexis

a ball, a bike, a boat, a scooter,

a skipping rope, a trampoline

(hopping, jumping, playing,

riding a bike, running, skipping)

Main language

I’m (swimming)

Cross-curricular links:

I’m pushing / pulling

Festivals

Halloween

pumpkin, witch, black cat, ghost, bat, lantern

Valentine’s Day

friend, card, heart, chocolate, balloons

Happy Christmas!

a bell, a Christmas stocking, a Christmas tree, a fairy, a star

Happy Easter!

a basket, a chicken, chocolate, Easter Day,

an Easter egg, flowers

Tingimused

Erahuvikool Tarkuseterake pakub inglise keele õpet Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusloa ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekava alusel. Tarkusekoolitus OÜ(registrikood 1432950). Erahuvikool Tarkuseterake õppekava – Inglise keel (kood:193899).

Õppemaksu tasumise kord
 • 1.1 Õpilasega (õpilase esindajaga) sõlmitakse huviringiga liitumisel kokkulepe, mille alusel koostatakse õppemaksu arve.
 • 1.2 Õppemaksu arvestatakse ühe kuu kaupa või poolaasta kaupa.
 • 1.3 Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppemaksu ka juhul, kui ta katkestab õpingud kuu kestel.
 • 1.4 Õppemaks tasutakse vastavalt õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.
 • 1.5 Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!
 • 1.6 Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida õpilase nimi, maksustatav kuu või poolaasta.
 • 1.7 Arve mitteõigeaegsel tasumisel on huvikoolil õigus nõuda viivist 0,15 %viivituses olevast summast päevas.
Õppetööst haiguse tõttu eemaoleku teavitamise kord
 • 2.1 Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.
 • 2.2 Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel kaks või enam tundi järjest, siis maksab ta puudutud tunni eest 50% õppemaksu summast.
 • 2.3 Vähem kui kahe nädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.
 • 2.4 Õpilase haigestumise korral peab tunnist puudumisest teatama enne tunni algust. Tagantjägi teavitamist ei arvestata!
 • 2.5 Teade tuleb edastada e-maili teel aadressile tarkusekoolitus@gmail.com

Hea teada!

Erahuvikool Tarkuseterake korraldab inglise keele kursusi lasteaedades.

Minimaalne osalejate arv on 5 õpilast.

TOIMUMISAEG

OKTOOBER 2023 – MAI 2024

Nõlvaku Lasteaias alustame 02.10

Tuleviku Lasteaias alustame 04.10

EESMÄRK

Õpetada esimesed sammud tundma end enesekindlalt ingliskeelses keskkonnas kogu vajamineva grammatika ja kasuliku sõnavaraga.

KURSUSE HIND

Õppemaks poolaasta kaupa tasumisel 29€ kuus

Kuu kaupa tasumisel 32€ kuus

ÕPETAJAD

Inglise keele kursusi juhendavad õpetajad omavad õpetaja kvalifikatsiooni ja inglise keele õpetamise pikaajalist kogemust.

ÕPPEMATERJALID

Happy House I/II Oxford University Press,

Wow! English (Red)

LISAINFO

 • Haridus – ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava.
 • Kaasaegne võõrkeele õpetamise metoodika.
 • Eakohane, mitmekülgne ja mänguline õppematerjal.
 • Tunni tegevused arendavad laste õpioskusi.
 • Õppemaks sisaldab kõiki õppevahendeid.
 • Õppemaksust saab tagasi tulumaksu

Registreerimine

Erahuvikooli juhataja ja õpetaja

Ruth Jugala

+372 529 8282

E-post

tarkuseterake@gmail.com

Tarkusekoolitus OÜ

Reg kood 14329590 Swedbank  EE972200221067772011EHIS kood 193899

Soovid lisainfot?