{{ brizy_dc_image_alt uid='d08-undraw_mobile_app_0irr.png' }}

Erahuvikool Tarkuseterake

tingimused

Erahuvikool Tarkuseterake pakub inglise keele õpet

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusloa ja Eesti Hariduse Infosüsteemisregistreeritud õppekava alusel.

Tarkusekoolitus OÜ(registrikood 1432950)Erahuvikool Tarkuseterake õppekava – Inglise keel (kood:193899).

Õppemaksu tasumise kord

 • 1.1. Õpilasega (õpilase esindajaga) sõlmitakse huviringiga liitumiselkokkulepe, mille alusel koostatakse õppemaksu arve.
 • 1.2 Õppemaksu arvestatakse ühe kuu kaupa või poolaasta kaupa.
 • 1.3 Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppemaksu ka juhul, kui takatkestab õpingud kuu kestel.
 • 1.4 Õppemaks tasutakse vastavalt õpilase õpingute alustamise kuupäevale jakooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.
 • 1.5 Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!
 • 1.6 Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida õpilase nimi, maksustatav kuu või poolaasta.
 • 1.7 Arve mitteõigeaegsel tasumisel on viivituses olevast summast päevas.

Õppetööst haiguse tõttu eemaoleku teavitamise kord

 • 2.1 Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.
 • 2.2 Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel kaks või enam tundijärjest, siis maksab ta puudutud aja eest 50% õppemaksu summast.
 • 2.3 Vähem kui kahe nädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.
 • 2.4 Õpilase haigestumise korral peab tunnist puudumisest teatama enne tunnialgust. B! Tagantjärele teavitamist ei arvestata!
 • 2.5 Teade tuleb edastada e-maili teel aadressile tarkusekoolitus@gmail.com