tingimused

Erahuvikool Tarkuseterake pakub inglise keele õpet Haridus- ja
Teadusministeeriumi tegevusloa ja Eesti Hariduse Infosüsteemis
registreeritud õppekava alusel.
Tarkusekoolitus OÜ(registrikood 1432950)
Erahuvikool Tarkuseterake õppekava – Inglise keel (kood:193899).

Õppemaksu tasumise kord
1.1 Õpilasega (õpilase esindajaga) sõlmitakse huviringiga liitumisel
kokkulepe, mille alusel koostatakse õppemaksu arve.

1.2 Õppemaksu arvestatakse ühe kuu kaupa või poolaasta kaupa.

1.3 Õpilane on kohustatud tasuma terve kuu õppemaksu ka juhul, kui ta
katkestab õpingud kuu kestel.

1.4 Õppemaks tasutakse vastavalt õpilase õpingute alustamise kuupäevale ja
kooli poolt e-posti teel esitatud arve alusel arvel näidatud maksetähtajaks.

1.5 Õppemaksu saab tasuda ainult ülekandega!

1.6 Õppemaksu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida õpilase nimi,
maksustatav kuu või poolaasta.

1.7 Arve mitteõigeaegsel tasumisel on huvikoolil õigus nõuda viivist 0,15 %
viivituses olevast summast päevas.

Õppetööst haiguse tõttu eemaoleku teavitamise kord
2.1 Tundidest puudumine ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

2.2 Kui õpilane puudub õppetundidest tervislikel põhjustel kaks või enam tundi
järjest, siis maksab ta puudutud aja eest 50% õppemaksu summast.

2.3 Vähem kui kahe nädalase puudumise korral säilib õppemaks 100%.

2.4 Õpilase haigestumise korral peab tunnist puudumisest teatama enne tunni
algust. B! Tagantjärele teavitamist ei arvestata!

2.5 Teade tuleb edastada e-maili teel aadressile tarkusekoolitus@gmail.com