Sa suudad seda!

Ülevaade

Vanus

Lapsed vanuses 4-6

Teema

Sotsiaal-emotsionaalsed oskused

Eesmärgid

Õpetada lastele sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi

  • enesekindlus
  • püsivus
  • organiseeritus
  • hea läbisaamine teistega
  • emotsionaalne vastupidavus

Õpetada lastele võtma vastutust oma õpingute, käitumise ja emotsionaalse heaolu eest.
Tõsta laste õpimotivatsiooni ja saavutamistahet.
Aidata lastel arendada positiivseid suhteid ja positiivset käitumist.
Saavutada parem vaimne tervis ja heaolu.

Materjalid

  • Õpetajaraamat
  • Käpiknukud
  • CD
  • Postrid
  • Infovihik lapsevanemale

SSS! Programmi autor
Michael E. Bernard, PhD